Toename vertrekkende allochtonen uit Rotterdam

Steeds meer hoog opgeleide en goed verdienende allochtonen willen Rotterdam verlaten. Het Rotterdamse Steunpunt Wonen signaleert deze ontwikkeling. De organisatie denkt dat deze ontwikkeling het directe gevolg is van de harde toon waarop de spreidingsdiscussie de laatste maanden wordt gevoerd.

Steunpunt Wonen is een organisatie voor bewonersondersteuning en beheert tientallen projecten om bewoners te betrekken bij hun woonomgeving. De organisatie is ook een vraagbaak voor volkshuisvesting.

De organisatie signaleert dat de laatste maanden een sterk stijgende vraag is van aanvragen van allochtonen die informatie willen over huisvesting buiten Rotterdam. "Het gaat veelal om mensen met een goede opleiding en een goed inkomen," aldus H. ErgŁn van Steunpunt Wonen. "We kregen altijd wel van zulke telefoontjes, maar de laatste maanden stijgt het aantal extreem. "

Als ErgŁn vraagt naar de redenen om te willen vertrekken, blijkt dat de allochtonen "zich door de harde toon van de spreidingsdiscussie niet meer welkom voelen in Rotterdam."

Bovendien zou de hardere toon van de discussies voor allochtonen ook een reden zijn om niet (meer) mee te willen werken aan projecten om in de buurten leefbaarder te maken.

"Ze voelen zich niet meer gewenst in de stad. Ze ervaren het als beledigend dat ze over ťťn kam worden geschoren en dat er alleen maar over hen wordt gepraat als probleemgroep. In zo'n sfeer willen ze hun kinderen niet opvoeden", aldus ErgŁn.

De groeiende groep die de stad wil verlaten, verwijt de Nederlandse politiek een dubieus beleid te voeren. Zo zegt ErgŁn: "Aan de ene kant worden ze opgeroepen tot participatie en integratie. Tegelijkertijd wordt hen door de spreidingsdiscussie waarin termen vallen als 'hek rond de stad' en 'allochtonenstop' sterk het gevoel gegeven dat ze geen volwaardige Rotterdammers zijn."

Steunpunt Wonen zegt dat ze geschrokken is van de reacties. De organisatie beklemtoont dat het niet om een enkeling gaat. "Het is een zorgelijke ontwikkeling. Deze mensen zijn goed geÔntegreerd en hebben een voortrekkersfunctie. Ze zijn de schakel tussen de Rotterdamse samenleving en de allochtonen onderaan de maatschappelijke ladder", aldus ErgŁn.