Donner niet tegen andere straf allochtoon

TisWatVandaag had ons via de newssubmit het volgende te melden:

CDA-minister Donner van Justitie is er niet principieel op tegen dat allochtonen een andere straf krijgen dan autochtone Nederlanders. Donner zegt dat in een interview met het blad 'Wordt Vervolgd' van Amnesty International, dat volgende week uitkomt. De minister gaat in op de suggestie van de oud-korpschef J. Wiarda van de politie Haaglanden om allochtonen bij een wetsovertreding strenger te straffen dan autochtonen. Die stelling vond deze zomer geen weerklank in politiek Den Haag.

Het gaat Donner er niet om allochtonen zwaarder te straffen, maar op een andere manier: ''Alleen als er een aanpak is die bij Nederlanders wél werkt maar bij een ander niet, dan vind ik zonder meer vanuit het algemeen belang, doe dan wat wél helpt''.

Donner noemt als voorbeeld een benadering dat je betrokkenen voor een ernstig gesprek op het politiebureau roept. Bij Nederlandse jongetjes werkt die bijvoorbeeld wel, maar het kan dat dit bij sommige andere groepen averechts werkt. ''Die kunnen hun vriendjes niet onder ogen komen dat ze iets gedaan hebben waar ze niet eens een behoorlijke straf voor krijgen''. Volgens Donner is het in dat geval mogelijk te kijken "wat bij hen eenzelfde gevoelswaarde heeft als bij ons. Als je het anders zou doen, dan zou dat juist discriminerend zijn, is de gedachte. Dan behandel je wat ongelijk is gelijk'.