Milieudefensie blokkeert ministerie

ikke_ook had ons via de newssubmit het volgende herschreven bericht te melden:

In Den Haag kunnen ambtenaren van Verkeer en Waterstaat de hele morgen al niet aan het werk. Milieudefensie houdt een actie tegen het opheffen van streekbuslijnen. Ongeveer 60 activisten hebben de voordeur van het ministerie gebarricadeerd met behulp van bushokjes en borden van reeds opgeheven lijnen.

Volgens milieudefensie zet de regering met de bezuinigingen bij het openbaar vervoer de reiziger in de kou; met deze actie laat milieudefensie de ambtenaren in de kou staan.

De ambtenaren krijgen als troost een kopje koffie aangeboden van de actievoerders. Op enige afstand van het gebouw staat een politiebusje om de boel in de gaten te houden, maar zoals het er nu naar uitziet zullen ze niet ingrijpen en zal de actie zoals gepland tot 11 uur deze ochtend duren.