Moslim- en christelijke scholieren in de clinch

NeoGenic had ons via de newssubmit het volgende te melden:

In Hengelo botert het niet tussen twee groepen allochtone scholieren. Het gaat om Turkse moslims en christelijke Suryoye (ArmeniŽrs en SyriŽrs), die met elkaar overhoop liggen op het Regionaal Opleidingscentrum ROC Oost-Nederland.

Afgelopen vrijdag verzamelden zich ongeveer 150 jongeren bij het ROC. Tot een veldslag kwam het niet omdat het personeel van het ROC en de politie de boel wisten te sussen.

De schoolleiding van het ROC heeft inmiddels aan de politie en gemeente Hengelo gevraagd te bemiddelen in de kwestie. De politie heeft enkele jeugdagenten vrijgemaakt om de gemoederen te bedaren. Er zijn gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders en de geestelijk leiders.

Het ROC heeft de situatie tijdens de lessen met de leerlingen besproken. "Maar we zijn natuurlijk geen politie. Onze primaire taak is het geven van onderwijs. Er is ook geen directe aanleiding voor de onderlinge spanningen. Het is meer een kwestie dat beide groeperingen elkaar niet goed liggen", aldus een woordvoerder.