Meer werklozen dan verwacht

devzero had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De werkloosheid is sterker gegroeid dan het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) verwacht had. Eind vorige maand waren er in Nederland 648.000 mensen op zoek naar een baan. Dat zijn er 13.400 (2,1%) meer dan het CWI verwacht had. Die voorspelde zo'n aantal pas aan het einde van 2003.

Het CWI verwacht nu dat er eind van het jaar tussen de 665.000 Ó 770.000 werklozen zijn. Dat ligt dicht bij het gemiddelde van midden jaren negentig. In 2004 verwacht het CWI een stijging van het aantal werklozen met 80.000 tegen 120.000 dit jaar.