Belgische topambtenaren leveren vrijwillig in

Snuggs herschreef voor ons via de newssubmit het volgende bericht:

Drie Belgische topambtenaren hebben aan Minister Marie Arena van Ambtenarenzaken gevraagd of ze twintig procent loonsverlaging kunnen krijgen. Volgens eigen zeggen doen ze dit om het loonverschil met hun medewerkers te verkleinen. Minister Arena onderzoekt nu of het juridisch mogelijk is om op het verzoek van de drie topambtenaren in te gaan.

Onlangs besliste de Belgische regering nog om toekomstige ambtenaren 20 procent minder te laten verdienen, aan de salarissen van de reeds benoemde ambtenaren wijzigt echter niets. De minister van Ambtenarenzaken wil niet zeggen welke topambtenaren dit opmerkelijk verzoek hebben ingediend.