School en gezin beÔnvloeden criminaliteit onder jeugd

calvobbes had ons via de newssubmit het volgende herschreven bericht te melden:

Uit een onderzoek door Nijmeegse wetenschappers blijkt dat jongeren tussen twaalf en achttien jaar die tevreden zijn met hun leven minder vaak crimineel verdrag vertonen dan leeftijdgenoten die minder tevreden zijn met hun leven. Dit zijn jongeren die uit een "niet zo warm gezin" komen en niet zo graag naar school gaan.

De vier wetenschappers baseren hun onderzoek op de jeugdmonitor die de gemeente Nijmegen elke twee jaar onder middelbare scholieren laat uitvoeren. Daaruit blijkt onder andere dat onvrede thuis en op school een tot nu toe onderschatte risicofactor is voor crimineel gedrag. Kinderen die het thuis goed naar de zin hebben, krijgen veel minder snel contact met leeftijdsgenoten die onder andere spijbelen, roken en gokken. Als dat contact er wel is, blijkt dat het bij jongens tussen de vijftien en achttien jaar voor ouders, docenten of hulpverleners heel moeilijk is om daar nog tussen te komen. Er is dan ook een duidelijk verband tussen crimineel gedrag en slechte schoolprestaties volgens de onderzoekers.

Jongeren die omgaan met leeftijdsgenoten die harddrugs gebruiken, worden het minst beÔnvloed door school en gezin. Volgens de onderzoekers komt dat doordat die jongeren door allerlei situaties zich compleet hebben losgemaakt van hun thuis.

De wetenschappers willen dan ook nader onderzocht zien hoe jongeren met elkaar bevriend raken. Voor het jeugdbeleid zou het van groot belang zijn om te weten hoe iemand in contact komt met goede en slechte vrienden.