Den Haag vreest tegenstem Europa

Een meerderheid van de Tweede Kamer gaf vandaag aan voor een raadplegend referendum over een Europese grondwet te zijn. Veel fracties weten echter nog niet wanneer zij de uitkomst als maatgevend voor hun eigen opstelling zullen beschouwen.

Zo denkt de meerderheid in Den Haag dat het draagvlak voor de nieuwe Europese grondwet zal lijden onder de Europese onenigheid over de begrotingsregels in het stabiliteitspact. Minister Zalm is bang dat frustratie daarover in het raadplegend referendum over de wet de boventoon zal voeren.

Voorstanders van de grondwet hebben de vrees dat de eventuele uitkomst van een referendum negatief zal uitvallen, omdat Frankrijk en Duitsland de regels over het maximaal toegestane financiële tekort aan hun laars lappen.