Groei aantal allochtonen neemt af

Het aantal niet-westerse allochtonen is in 2002 minder hard gestegen dan de jaren ervoor. Wel is de groei van de allochtone bevolking nog steeds veel groter dan die van de autochtonen, namelijk vier tegen 0,1 procent. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag laten weten.

In 2000 en 2001 nam het aantal niet-westerse allochtonen nog met vijf procent toe. Oorzaken voor de afnemende groei zijn het strengere immigratiebeleid en de verslechterde economische vooruitzichten. Mede hierdoor daalde de immigratie.

Verder blijkt uit het document van het CBS dat de allochtone beroepsbevolking nauwelijks harder getroffen door de economische tegenwind dan de autochtone. Zo was bijvoorbeeld de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen was vorig jaar namelijk nog altijd ruim drie keer zo hoog als bij autochtonen, tien tegen drie procent.

Verder meldt het CBS in haar bericht dat allochtone scholieren nog relatief vaak op een vbo- of mavo-opleiding volgen. Vorig jaar deed driekwart van de allochtonen daar eindexamen. Bij de autochtone leerlingen was dit percentage 59 procent.

_
Het persbericht van het CBS kun je hier lezen (PDF file, 1 pagina)