Jaarlijks duizenden meerook doden

Meeroken blijkt veel erger te zijn dan tot nu werd aangenomen. Elk jaar sterven duizenden mensen aan de gevolgen van passief roken. Dit staat in een conceptadvies van de Gezondheidsraad dat morgen aan minister Hoogervorst van Volksgezondheid wordt aangeboden.

Door het inademen van de rook kunnen niet rokers onder andere hart- en vaatziekten, longkanker en wiegendood oplopen. 'Vele tienduizenden' kinderen krijgen bovendien last van meer of minder ernstige luchtwegaandoeningen door het meeroken.

Vanaf één januari 2004 heeft iedereen recht op een rookvrije werkplek. Behalve in de horeca en sportkantines, Hoogervorst heeft deze sectoren uitstel gegeven. Dit kan echter nog veranderen na het advies van de Gezondheidsraad.