SGP en staat voor de rechter gedaagd

Vandaag is de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) voor de rechter gedaagd door het Clara Wichmann Instituut. Ook de Nederlandse staat is gedagvaard. Reden is dat de SGP vrouwen zou discrimineren en dat de Nederlandse staat dit toestaat.

Het Clara Wichmann Instituut wil met de rechtszaak een principiële uitspraak krijgen over het uitsluiten van vrouwen als volwaardig lid door de SGP. Het instituut wordt in de rechtszaak gesteund door negen maatschappelijke organisaties. Volgens het instituut moet er nu maar eens duidelijk worden welke Grondwet in Nederland meer waarde heeft, artikel één of artikel zes, dat vrijheid van godsdienst behelst.

Al in 2001 kreeg Nederland van de Verenigde Naties te horen dat het uitsluiten van vrouwen door een politieke partij in strijd is met het VN-vrouwenverdrag. Het kabinet wilde daar verder geen consequenties aan verbinden. Volgens het Clara Wichmann Instituut gedoogt de staat op deze manier de vrouwendiscriminatie en ,,werkt hij er zelfs actief aan mee door partijsubsidies te verstrekken''.

Het proces kan, als alle beroepsmogelijkheden benut worden, zeker drie jaar duren. Het Clara Wichmann Instituut heeft al laten weten desnoods tot het internationale Gerechtshof te zullen doorprocederen.

Het is bij de SGP statutair verboden voor vrouwen om lid te worden. Wél is het mogelijk het buitengewoon lidmaatschap te krijgen; meedoen aan stemmingen en het bekleden van bestuursfuncties blijft echter uitgesloten. De partij baseert haar standpunt op de bijbel, waarin zou staan dat de man het hoofd van de vrouw is.

In het NOS-Journaal liet SGP-partijvoorzitter Kolijn weten onaangenaam verrast te zijn toen vandaag twee gerechtsdeurwaarders de aanklacht kwamen afleveren.