VVD en PvdA botsen over motie moslimscholen

De VVD heeft woedend gereageerd op het intrekken van de steun die de PvdA zou geven aan de VVD-motie van Ayaan Hirsi Ali, voor een onderzoek naar de mogelijkheden om het islamitische onderwijs te beperken. De PvdA is het bij nader inzien niet eens met het feit dat schoolbestuurders de Nederlandse nationaliteit moeten hebben. Tevens wilde de PvdA dat de nieuwe eisen voor op te richten religieuze scholen, worden uitgebreid naar alle scholen, dus ook de openbare en reeds bestaande scholen.

De VVD-motie stelde verder dat scholen niet meer mono-etnisch mogen zijn, maar ook daar was de PvdA het in tweede instantie niet mee eens. De sociaal democraten stellen dat een leerlingenbestand dat een afspiegeling van de wijk is waarin de school staat, voldoende is.

De PvdA heeft de nieuwe voorstellen in een andere motie ondergebracht, maar daar wil de VVD niets van weten. De liberalen spreken van woordbreuk en een klap in het gezicht. Volgens Z. Arslan, van instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum, is de PvdA-motie ook geen oplossing voor scholen waar alleen maar kinderen uit ťťn bevolkingsgroep zitten.