Vrije energie en antizwaartekracht is mogelijk

Vrije energie en antizwaartekracht zijn mogelijk. Dit zegt George J. Bugh, een ingenieur bij Aerospace Defence na een zevenjarig onderzoek tussen verschillende apparaten. Het zevenjarig onderzoek werd gedaan om te bepalen waar de energie vandaan komt bij apparaten waarvan geclaimd wordt dat ze energie aftappen van onbekende bronnen.

In de studie is een onderzoek opgenomen van gerelateerde apparaten waarvan geclaimd wordt dat ze antizwaartekracht-effecten hebben. Het onderzoek trachtte de validiteit van deze claims te bepalen, alswel de overeenkomsten tussen de karakteristieken van deze apparaten, en hoe deze apparaten werken. Uit het onderzoek is gebleken dat sommige apparaten inderdaad economisch gratis energie kunnen opleveren. De studie concludeert tevens dat er een mogelijke link is tussen zwaartekracht en elektromagnetisme wat toegepast kan worden om antizwaartekracht of antizwaartekrachteffecten te genereren.

Het hoofddoel van de studie was om een theorie te verkrijgen om te verklaren hoe deze apparaten konden werken. Bugh gebruikte hiervoer klassieke elektrodynamica in plaats van kwantumelektrodynamica. De theorie suggereert dat alle elektrisch geladen deeltjes continu energie kunnen uitstralen. Aan de andere kant kunnen de deeltjes ook energie absorberen van andere energie uitstralende deeltjes. De geabsorbeerde energie veroorzaakt elektromagnetische krachten die op natuurlijke wijze gelijksoortige typen deeltjes in harmonieuze bewegingen beweegt met de andere deeltjes. Dit resulteert in een vaste zee van elektromagnetische staande golven tussen alle materie. Ook vrije deeltjes bewegen in synchronisatie met de staande golven.

Er kan een verborgen tendens zijn aangaande harmonie tussen alle materie in het universum vanwege deze onzichtbare staande golven en draai-interacties tussen alle materie. Deze tendens kan zich uitbreiden tot chaos en hitte-dood van het universum. Deze vrijgekomen energie kan gebruikt worden om werk te verrichten.

Bugh omschrijft krachten die veroorzaakt worden bij acceleratie, zogenaamde inertie-weerstand, als krachten die veroorzaakt worden door elektromagnetische krachten. Ernst Mach, een natuurkundige die van 1838-1916 leefde, beschreef reeds dat de inertie-karakteristieken van materie bepaald werden door deze interactie. Einstein noemde dit Mach's Principle. Door het beinvloeden van deze deeltjesinteractie, kan een inertie-demper gerealiseerd worden die acceleratie-effecten vermindert. Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar op Vasant Corporation. Overigens is Gravity Control Technologies ook bezig met het onderzoeken voor toepassingen van antizwaartekrachtmachines.
--
Tweakers heeft ook eens een test gedaan naar elektrolevitatie en het werkte!