Forse toename aantal spamberichten verwacht

XiRox had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De feestmaanden zijn weer aangebroken, dus consumenten moeten tot kopen worden aangezet. Ondernemingen die spam - ongewenste e-mailberichten - versturen, spelen hierop in door kooplustige consumenten zoveel mogelijk spam te versturen.

Verschillende bedrijven die e-mailfilters ontwikkelen, hebben geconstateerd dat het aantal spamberichten met aanbiedingen voor bijvoorbeeld elektronische apparaten en goedkope leningen fors toeneemt. Volgens de zogenaamde spam index over oktober van het bedrijf Clearswift zou een kwart van de tegengehouden berichten bestaan uit reclame voor goedkope leningen. Hierbij wordt ingespeeld op consumenten die in aanloop naar Kerstmis veel uitgaven doen.

De spambedrijven zouden naast het bedenken van manieren om niet door spamfilters te worden ontdekt ook hun marketingstrategie aanpassen. Dit leidt ertoe dat een gemiddeld bedrijf met duizend werknemers ongeveer 2,1 miljoen spamberichten per jaar ontvangt.