Iran stopt met verrijken uranium

Iran heeft per brief aan het Internationaal Atoom Energie Agentschap toestemming gegeven voor de strengere en onaangekonigde inspecties van het nucleaire programma. Ook herhaalde Teheran de eerder gedane toezegging voorlopig te stoppen met het verrijken van uranium. Iran komt hiermee de afspraken na die werden gemaakt na bemiddeling van Groot-BrittanniŽ, Duitsland en Frankrijk.

Op 20 november begint een IAEA-commissie met vertegenwoordigers uit 35 landen de bespreking van het rapport. Dan wordt ook besloten of Iran officieel wordt beschuldigd van het schenden van het Nucleaire Nonproliferatie Verdrag. Als Teheran zich hier niet aan heeft gehouden, kan de VN-Veiligheidsraad het land sancties opleggen.

De Verenigde Staten willen graag dat de commissie verklaart dat de activiteiten van Iran strijdig zijn met het verdrag en dat de zaak wordt doorgespeeld aan de Veiligheidsraad. Waarschijnlijk sluiten niet veel landen zich aan bij dit standpunt van Amerika.