Voorstel 'Turkse letters' merkwaardig

Het voorstel dat de Nederlandse Bond voor Oudere Migranten (Nisbo) aan de regering heeft gedaan, om ons alfabet te verrijken met Turkse letters, is in verkeerde aarde gevallen bij het Genootschap Onze Taal. Volgens directeur Peter Smulders van het Genootschap is het einde zoek, als dit verzoek ingewilligd zou worden.

''Het is nogal willekeurig om de wens van een minderheid te honoreren. Andere minderheden als Kroaten en Somaliërs zouden dan ook bepaalde letters in het alfabet willen en dan komen we op wel veertig tot vijftig stuks. Sommige mensen kost het al moeite genoeg om de huidige 26 te leren'', aldus Smulders. ''Ook zouden leerboeken en lesmethoden moeten worden herzien, hetgeen een diep ingrijpende operatie is. Alle kinderen zouden Turkse woorden moeten leren waarin de bewuste letters voorkomen, want in Nederlandse woorden staan ze niet. Nee, dit gaat veel te ver''.

Taaldeskundige Smulders snapt het probleem ook niet dat de Nisbo heeft met de Turkse letters. De Nisbo zegt dat bepaalde letters niet kunnen worden ingevoerd op bijvoorbeeld een paspoort, waardoor Turkse namen foutief gespeld worden. Smulders: ''Voor het toestenbord kan iedereen zelf tekens programmeren. Bovendien gebruiken we Amerikaanse toetsenborden. De Nederlandse ij die in ons land vroeger een aparte toets had op typemachines, is daarvan ook verdwenen''.

Voorbeelden van Turkse letters zijn onder meer: ä, â, ü, ö, ç, î en de g met een omgekeerd dakje en de s met een cedille, waarvoor je een speciale ASCII SET nodig hebt.