Stress verandert brein adolescent

Modafinil vertaalde voor ons het volgende bericht, waarvoor grote dank!

Hevige stress tijdens de adolescentie kan het brein permanent beschadigen. Er vinden dan namelijk veranderingen plaats in een hersengebied wat belangrijk is voor leren en geheugen.

Een studie die op ratten is uitgevoerd geeft de indruk dat tieners niet altijd herstellen van trauma's. Daarnaast lijken adolscenten meer risico te lopen op permanente beschadigingen door stress dan jongere kinderen.

Susan Andersen van de Harvard Medical School en McLean Hospital in Belmont, Massachusetts en hun collegae ontdekten dat ratten die tijdens de adolescentie blootgesteld werden aan stress, door ze in eenzaamheid in hun kooi te laten doorbrengen, eenmaal volwassen een minder hoge spiegel van een belangrijk eiwit hadden in de hippocampus. Dat hersendeel is belangrijk voor leren en geheugen.

Het eiwit, synaptophysin, wordt gebruikt om te meten hoeveel verbindingen tussen hersencellen worden gemaakt. Een lagere spiegel van dit eiwit wijst op verlaagde hersenactiviteit.

Het team van Andersen meldde op een bijeenkomst van de Society for Neuroscience in New Orleans dat hun studie de eerste was die een verband legde tussen stress in de adolescentie en de verbindingen tussen hersencellen.

De spiegel van van synaptophysin piekt bij mensen gewoonlijk tussen het 18e en 20e levensjaar. Het team van Anderson testte ratten van vergelijkbare leeftijd. De ratten die alleen werden gehuisd, iets dat erg stressvol is voor die lieve beestjes, vertoonden geen normale toename van synaptophysin bij het bereiken van de jonge volwassenheid.

"Deze gegevens kunnen erop wijzen waarom traumatische stress op jeugdige leeftijd, zoals lichamelijk/seksueel misbruik of verwaarlozing, verband houdt met een verkleinde hippocampus in de volwassen jaren," zei McLean Hospital in een verklaring.

"Deze pre-klinische gegevens, wat wil zeggen dat de gegevens niet bij menselijke patiënten zijn verkregen, wijzen erop dat stress die vroeg in het leven wordt ondervonden het normale ontwikkelingstraject van de hipppocampus verandert, maar dat deze veranderingen pas later in het leven naar boven komen," aldus Andersen.