Verplicht Turks voor brugklassers

Roland/Sphere, Porschedriver en ViTaMiN¤ hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Aan de St. Gerardus Majellamavo in Utrecht wordt volgend jaar aan alle eersteklassers het vak Turks gegeven. De leerlingen kunnen vervolgens zelf kiezen of ze hier in het tweede jaar verder mee willen gaan en er examen in doen of ze het vak willen laten vallen. De directeur van de school, Ton van Vught, wil dat Turks net zo'n gewone taal in het onderwijs wordt als Frans en Duits.

Op dit moment krijgen al vijftien leerlingen van de school les in Turks. Deze leerlingen zijn afkomstig van het Thorbecke College dat is opgeheven. Daar stond Turks op het lesrooster. "Zij vroegen of zij hier ook Turks kunnen krijgen. Dat vond ik wel een goed idee.", aldus Van Vught. De school is de enige in de stad die het vak geeft.

Andere leerlingen gaven vervolgens ook te kennen dat ze de taal wel zouden willen leren, aldus de directeur. Dit zette hem ertoe aan Turks te gaan verplichten in de eerste klassen. "De leerlingen maken in de eerste klas verplicht kennis met Frans en Duits en straks ook Turks. Zij kiezen twee talen om mee door te gaan."

Het vak zou een volwaardig onderdeel van het onderwijs moeten worden, aldus Van Vught. "Straks zit Turkije bij de Europese Unie en dan is Turks gewoon een Europese taal. Daarom moet je het op school aanbieden." Hij noemt het onzin dat het vak gegeven gaat worden om de allochtone leerlingen op school ter wille te zijn. Het zou er om gaan dat Turks een moderne vreemde taal is.

Van Vught heeft bewust gezocht naar een Nederlandse docent voor het vak, om het zo uit de 'probleemhoek' te halen. Een oud leerling van de school, die Turkse taal- en letterkunde gestudeerd, Ton Duindam geeft sinds augustus twee uur per week Turks. Die verklaarde dat leerlingen het juist leuk vonden om van een Nederlander Turks te krijgen.

Duindam is ook werkachtig bij het CITO. Het eindexamen Turks is nu van een hoog niveau, omdat Turken er examen in doen. Besproken moet worden hoe het vak geëxamineerd moet gaan worden als ook niet-Turken het willen maken.

Van Vught wil naast Turks ook Arabisch gaan geven op zijn school, de invoering daarvan zal waarschijnlijk in 2005 plaatsvinden. De taal zou zo belangrijk zijn in de wereld dat dat een plek in het onderwijsprogramma rechtvaardigt.