NOS pikt kritiek uit Telegraaf niet

De NOS wil mogelijk juridische maatregelen nemen naar aanleiding van een artikel afgelopen zaterdag in de Telegraaf. De kritiek van de NOS richt zich voornamelijk op advocaat Bernard Tomlow, die in het artikel harde uitspraken deed over de NOS.

De Telegraaf berichtte afgelopen weekend in een paginagroot artikel over wat oud-medewerkers noemden het ''linkse complot achter de schermen''. Tomlow zei in die publicatie onder meer: ''Het Journaal gedraagt zich arbeidsrechtelijk onder de maat (...) Journaal-hoofdredacteur Hans Laroes creëert een angst-cultuur en houdt alleen de ja knikkers over. Daardoor holt de kwaliteit achteruit''.

In een brief aan de Orde van Advocaten vraagt de NOS nu of de uitspraken van Tomlow conform de gedragsregels van die orde zijn, met name op het punt dat ''de advocaat zich dient te onthouden van het verstrekken van feitelijke gegevens waarvan hij behoort te weten dat deze onjuist zijn''. Ook meent de NOS dat Tomlow het belang van zijn cliënt heeft geschaad, door informatie naar buiten te brengen. Verder wil de NOS laten uitzoeken of de advocaat zich onnodig grievend heeft uitgelaten.

Tomlow reageert vandaag gebeten in de Telegraaf: hij ontkent onwaarheden te hebben verteld; ''Het klopt wat ik heb gezegd. Er wordt een dossier gecreëerd, plotseling krijg je te horen dat je al tijden niet functioneert''. Over de kritiek op de positie van zijn cliënt, die hij geschaad zou hebben, moet Tomlow schamper lachen: ''Dat is helemaal niet aan de NOS om te bepalen, maar aan mijn cliënt. Die heb ik niet horen klagen''.

De beledigingen die hij geuit zou hebben jegens hoofdredacteur Hans Laroes pareert Tomlow met: ''Het tegenovergestelde gebeurt! Laroes noemt mij in de krant een ''lawaaierige lefadvocaat''. Dat is pas grievend! Ik heb gisteren meteen een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek''.

''Dat de NOS nu tegen mij van leer trekt, is wederom een voorbeeld van de angstcultuur'', zegt de advocaat. ''Men probeert kennelijk critici monddood te maken. Het Journaal moet zijn eigen gastenboek op internet eens lezen. Daarin zijn heel veel mensen het eens met de publicatie van afgelopen zaterdag''.

Op de site van het Journaal heeft hoofdredacteur Hans Laroes een reactie geschreven, over onder meer de bewering in de Telegraaf, dat het Journaal een ''links bolwerk'' zou zijn. Daarin stelt Laroes onder andere: ''Ooit was Bernard Tomlow krakersadvocaat en het zelfbenoemde progressieve geweten van Utrecht; nu kennelijk precies op de hoogte van de gang van zaken ter redactie en groot deskundige op het gebied van journalistiek opereren. Meer, beste lezers, heeft De Telegraaf U niet te bieden. Hun opvattingen, geen feiten. Tendentieuze teksten, geen bewezen passages.........'' ... ''Tegen al degenen die in het gastenboek stellen -zie je wel, allemaal 1 linkse pot-nat, zou ik nogmaals willen zeggen: controleer het verhaal eens op feiten. Want aan de feiten kan het niet liggen; die zijn er namelijk niet''.