Telefoneren met je vinger in je oor

Bas / misanthropist, Sinan / saban en EricV hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

In Japan is een polstelefoon ontwikkeld, waarbij de vinger gebruikt wordt als geluidsontvanger. De polsband pakt binnenkomende signalen op en laat deze trillen door de vinger. Door de vinger in je oor te stoppen, worden deze signalen doorgeleid naar het trommelvlies.

In de polsband zit een microfoon die het stemgeluid registreert. Ook wordt de stem gebruikt om een nummer in te "toetsen". De telefoon gaat aan of uit door de vinger tegen de duim te drukken.