A'dam: Veel jonge allochtonen op minimum

In Amsterdam groeit ruim 30% van de jongeren onder de 18 jaar op in een minimumhuishouden. Het gaat om meer dan 39.000 jongeren. Van hen is 84% allochtoon. Deze cijfers blijken uit de vandaag gepubliceerde Amsterdamse Armoedemonitor 2002. Ruim 17% van alle Amsterdamse huishoudens moet het doen met een minimuminkomen, wat overigens ten opzichte van 2001 een daling is van 2%.

Van alle Antilliaanse en Arubaanse jongeren in Amsterdam leeft 45% op het minimum, van de Marokkaanse jongeren 44%, van de Turkse jongeren 37% en van de Surinaamse jongeren 35%. Ter vergelijking: 13% van de autochtone jongeren onder achttien groeit op in een gezin met minimuminkomen.

Uit de cijfers blijkt ook dat 10% van de minimumhuishoudens schulden heeft. Het aantal Amsterdammers dat zich met schulden bij de schuldbureaus meldt neemt fors toe.

Het wettelijk minimuminkomen per jaar ligt op 8.963 euro voor een alleenstaande, en op 12.804 euro voor samenwonenden.