Premier wil 'joods-christelijke traditie' in Grondwet

Minister-president Jan Peter Balkenende gaat gewoon door met zijn pogingen om een verwijzing naar de 'joods-christelijke tradities van Europa' in het voorwoord van een Europese Grondwet te krijgen. De premier trekt zich niets aan van kritiek van de Eerste Kamer, waar een ruime meerderheid liet weten geen behoefte te hebben aan zo'n gedetailleerde verwijzing. Volgens Balkenende heeft hij in de Tweede Kamer genoeg steun om door te gaan, en zal hij dat ook doen.

In de Eerste Kamer zijn het PvdA, VVD, D66, SP en GroenLinks die niets zien in de uitgebreide verwijzing. Een verwijzing naar de culturele, religieuze en humanistische waarden, zoals nu in de preambule van de ontwerptekst staat, is voldoende menen zij. Alhoewel wat hun betreft het hele voorwoord wel geschrapt mag worden.

Toch werd er in de Eerste Kamer geen motie ingediend om de preambule af te wijzen. Dat kwam doordat VVD-senator Willem Hoekzema, die eerst zei vůůr een motie te zullen stemmen, daar ineens op terugkwam. Hij zei geen behoefte te hebben aan ''scherpslijperij'' op dit punt.