Kamer tegen kleutertoets

Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen het plan van minister Van der Hoeven om kleuters te toetsen. CDA, PvdA en ChristenUnie zullen dit vandaag tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting duidelijk maken.

Aan de hand van de test wil de minister meten of kinderen een leerachterstand hebben. Scholen met veel allochtone leerlingen krijgen nu nog extra geld om achterstanden weg te werken. Van der Hoeven vindt dat geen goed systeem.

Deskundigen denken dat de betrouwbaarheid van de toets bij jonge kinderen in het geding komt. Ze adviseren dan ook scholieren pas op hun zesde of zevende aan een dergelijke toets te onderwerpen.