Magnetische aardpolen wisselen mogelijk om

Roel's Weblog had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De magnetische noord- en zuidpool van de aarde staan mogelijk op het punt om te keren. Bij de zon komt dit verschijnsel elke elf jaar voor, maar op aarde is de laatste poolomkering 780.000 jaar geleden. Het is nog onduidelijk of het deze eeuw daadwerkelijk tot een omkering komt. In het verre verleden draaiden de polen soms gaandeweg het proces terug.

Volgens metingen staat vast dat de magnetische noordpool zich de laatste jaren met vijftig kilometer per jaar van Canada richting Rusland beweegt. Dat is volgens wetenschappers ongekend snel.

Professor H. Opgenoorth van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk zegt dat metingen aantonen dat eveneens de kracht van het magnetisch veld rond de aarde snel aan het afnemen is. Het magnetisch veld wordt veroorzaakt door het draaien van de kern in de aarde.

Het magnetische veld beschermt ons tegen de straling en deeltjes van de zon. Het zwakker worden van dit veld, wat aan het gebeuren is, kan gevolgen hebben bij dieren die gebruik maken van dit veld. Ook kunnen satellieten er hinder van hebben, en op termijn het vliegverkeer en de stroomnetten.