Premier: ''Moslimzuil hindert integratie''

Minister-president Balkenende zegt dat een eigen zuil moslims in Nederland niet zal helpen bij hun integratie. ''Eigen islamitische scholen en organisaties kunnen in de huidige omstandigheden 'een gevangenis van achterstand' zijn'', zo zei de premier dit weekend op het CDA-congres in Utrecht. Met deze stelling gaat Balkenende in tegen een opvatting die lange tijd overheersend was in het CDA. Oud CDA-premier Ruud Lubbers juichte de oprichting van islamitische scholen en organisaties destijds toe als middel dat zich voor de emancipatie van minderheidsgroepen had bewezen. En ook de invloedrijke socioloog Zijderveld timmerde bij de christen-democraten met die boodschap aan de weg.

Volgens Balkenende heeft het CDA te lang gemeend dat een eigen zuil altijd de beste garantie is voor integratie. Een islamitische zuil in Nederland is echter niet te vergelijken met de christelijke zuilen van vroeger: ''Op de scholen en in de organisaties van de christelijke zuil waren alle sociale klassen, van hoog tot laag, aanwezig. Dat bood kinderen uit achterstandsmilieus een omgeving waarin zij zich konden ontwikkelen. In de islamitische zuil met een oververtegenwoordiging van de onderste sociale klasse, is daarentegen veel minder diversiteit in inkomen en opleiding''.

Ook blijken volgens Balkenende de islamitische scholen en organisaties zich nog eens verder te onderscheiden naar de oorspronkelijke, meestal Turkse of Marokkaanse, nationaliteit van de immigranten. ''Zowel de eenzijdige sociale structuur, als de oriëntatie op het land van herkomst, brengt mij tot de conclusie: De zuil wordt een gevangenis van achterstand''.

Ondanks zijn bedenkingen tegen de islamitische zuil blijft Balkenende tegen een verbod van moslimscholen en -organisaties. Want dan zou volgens hem een belangrijke waarde van de Nederlandse samenleving, vrijheid van godsdienst en onderwijs, prijs worden geven om integratie mogelijk te maken. ''Terwijl de inzet moet zijn om te komen tot integratie via aanpassing aan die gedeelde Nederlandse waarden'', aldus de premier.