Gemeentesite Urk lekte geheime informatie

Roel's Weblog had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Notulen van besloten vergaderingen en de verslagen van managementsvergaderingen, waarbij ook het lief en leed van medewerkers aan bod komt, waren op de site van de gemeente Urk een halfjaar lang gewoon op te zoeken. Dat heeft een woordvoerder van deze gemeente bevestigd. Het lek is inmiddels gedicht.

De informatie was via de zoekfunctie gewoon op te zoeken als gevolg van een systeemfout. Interne informatie was daardoor gewoon opvraagbaar. De gemeente Urk gaat nu uitzoeken welke geheime informatie is weergegeven. Maar nu moet de fout voldoende hersteld zijn. "Vermoedelijk is het lek bij de koppeling van ons interne computernet aan het internet over het hoofd gezien. Dat is vervelend en had niet mogen gebeuren", aldus de woordvoerder.