Bush gaf grote orders aan sponsors van zijn campagne

De partijen die de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Bush hebben gesponsord, kregen een voorkeursbehandeling bij het toewijzen van de orders voor de wederopbouw van Irak en Afghanistan. De non-profit organisatie Center for Public Integrity trekt deze conclusies uit een onderzoek naar de contracten.

Uit het onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van de bedrijven, die een contract voor de wederopbouw van Irak kregen, de belangrijkste geldschieters voor de verkiezingscampagne van Bush waren in 2000.

Verder stelde Center for Public Integrity vast dat zeker negentig procent van de bedrijven, die een contract voor de wederopbouw kregen, in het verleden een hoge regeringsfunctionaris in dienst had. Zo werd bijvoorbeeld het oliebedrijf Halliburton voorheen geleid door de huidige vice-president Dick Cheney.

Een ander voorbeeld is feit dat een consultant ,die een contract kreeg om Iraakse overheidsorganen te adviseren, de echtgenoot was van Carol Haave. De laatstgenoemde persoon is de assistent-staatssecretaris van Defensie voor veiligheids- en informatie-operaties.

De Amerikaans regering blijft ontkennen dat er sprake is van vriendjespolitiek. "De reden dat deze bedrijven de contracten kregen heeft niets te maken met wie daar ooit gewerkt heeft", zei woordvoerder Richard Boucher van het ministerie van Buitenlandse Zaken.