Stichting ontvangt een bijzondere gift

Janssen had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De stichting Alzheimer heeft onlangs op de "50+ beurs" een zeer bijzondere anonieme gift ontvangen. Een gulle gever doneerde op een onbewaakt ogenblik een envelop met daarin twaalf briefjes van duizend gulden in de collectebus.

De stichting had de hele dag al op de beurs gestaan en slechts enkele honderden euro's verzameld. "Deze gift heeft de dag zeer de moeite waard gemaakt", aldus de directeur van de stichting Wortmann. "Misschien is het geld teruggevonden bij het opruimen van het huis. Een mogelijkheid is ook dat het mee is teruggekomen na een lang verblijf in het buitenland. Het blijft gissen omdat we de gulle gever niet kennen. Desalniettemin zijn we er natuurlijk erg blij mee ", aldus een stralende directeur.

De briefjes zijn inmiddels ingewisseld bij de Nederlandse Bank en het bedrag is bijgeschreven op rekening van de stichting, die volgende week een huis-aan-huis collecte zal houden.