Gemeente ondervraagt doden

De Limburgse gemeente Stein heeft onlangs een wel heel pijnlijke vergissing gemaakt: door een fout van een ambtenaar kregen een aantal overleden oud-inwoners een uigebreide GGD-enquÍte over hun gezondheid toegestuurd.

In de ruim 20 pagina's tellende vragenlijst stonden onder andere vragen over het rook-, drink- en eetgedrag. Ook werd gevraagd of zich in de afgelopen tijd in de omgeving van de geadresseerde ingrijpende gebeurtenissen hadden voorgedaan.