'Extreem-rechts' op winst in Zwitserland

De anti-allochtonenpartij SVP staat op winst in de Zwitserse parlementsverkiezingen. Door velen wordt de partij als extreem-rechts afgeschilderd.

De partij voerde een omstreden verkiezingscampagne in Zwitserland. Zo bestond deze uit het verspreiden van posters waarop asielzoekers als criminelen worden afgeschilderd. Diverse organisaties veroordelen de affiches, onder andere de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Die zegt dat het de meest verregaandeanti-buitenlandercampagne van Europa is.

De harde toon van de SVP blijkt de meeste Zwitsers toch aan te spreken. Zo wijzen de opiniepeilingen uit dat de SVP zeker een kwart van de stemmen gaat krijgen. De partijen in het politieke centrum, zoals de Christen-Democraten, de linkse partijen en de Sociaal-Democraten, blijven achter met twee procent. Wanneer de definitieve uitslag overeen zal komen met de peilingen, kan de SVP een tweede zetel opeisen in het zeven leden tellende kabinet. Dit zou dan inhouden dat voor het eerst sinds de jaren zeventig de 'magische formule', een afspiegelingscoalitie van links en rechts, doorbroken wordt.