'Goede Marokkanen lijden onder de slechte'

Twee studenten van Marokkaanse komaf zeggen in de Volkskrant dat hun gemeenschap alle greep op ontspoorde jongeren heeft verloren. Volgens hen worden goede Marokkanen ten onrechte aangekeken op de daden van de slechterikken.

De 24-jarige Ahmed Dadou, student internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam, wordt er ziek van dat hij net zo wordt bekeken als zijn criminele Marokkaans-Nederlandse landgenoten. Maar volgens hem kan hij niets doen aan de daden van anderen: ''Moet ik met een megafoon op de Dam gaan staan en roepen dat ik het ook verwerpelijk vind wat die jongens uithalen?''.

Rochdi Darrazi (22), student financiële econometrie aan de UvA, wil er niet eens bij stilstaan of Nederlanders huiverig op hem reageren. ''Anders word je paranoïde. Dan ga je zien wat je wilt zien. Dan ben je gedoemd te mislukken''.

Het was volgens de studenten een rampzalige week, waarin het ene negatieve bericht over Marokkanen het andere opvolgde. Dadou, tevens panellid van het VARA tv-programma Het Lagerhuis: ''Wij moeten boeten voor de daden van een harde kern criminelen die allang niet meer voor rede vatbaar is. Het idee heerst dat de Marokkaanse gemeenschap het prima vindt wat die jongens in Amsterdam uitspoken, terwijl we er machteloos tegenover staan''.

Het doodschoppen van Anja Joos noemen de twee studenten een voorbeeld van zinloos geweld: ''Maar bij criminele Marokkanen wordt altijd etnische afkomst, cultuur en islam aangehaald als verklaring. Andere variabelen, zoals sociale achterstand, doen er niet toe''.

Om het 'hardnekkige stigma' te doorbreken dat Marokkanen hebben gekregen, richtte Dadou samen met anderen afgelopen voorjaar het project Koerswijziging.nl op. Darrazi is ambassadeur van die club en trekt binnenkort met een veertig jaar oudere joodse man langs scholen om tolerantie onder jongeren te kweken.

Dadou meent dat de LPF 'de emancipatie van de racist' heeft veroorzaakt: ''Alle onderbuikgevoelens worden verwoord. Dat is bloedlink. Het leidt tot selffulfilling prophecy''.

Als oplossing vinden de twee dat Marokkaanse jongeren zich 'massaal' moeten gaan mengen onder Nederlanders. Want als iedere Nederlander vijf Marokkanen kent, gaat hij anders over hen denken, zo menen ze. ''En de Marokkanen die hier wonen, moeten zich meer beroepen op hun Nederlandse identiteit. Want zij maken wél deel uit van die samenleving''.