NieuwRechts groeit op onvrede

Bijna wekelijks komt een groeiende groep van op dit moment enkele tientallen autochtone jongeren in Rotterdam bijeen om een beginselprogram uit te werken voor NieuwRechts, Nederlands nieuwste rechts-radicale partij, zo meldt de Volkskrant vandaag. Het gaat volgens de krant om blanke twintigers en dertigers die hebben gestudeerd en die veel van hun vaderland houden.

De hoofdlijnen van de partij zijn reeds duidelijk. De partij bestrijdt de 'oprukkende islam' en behoud van de 'nationale identiteit'. 'We moeten ons niet laten wegjagen', aldus NieuwRechts.

Oprichter van de partij is Michiel Smit. Hij scheidde zich acht maanden geleden af van de raadsfractie van Leefbaar Rotterdam uit onvrede over de 'veel te slappe koers' van Pim Fortuyns volgelingen, vooral in het immigratie- en integratiebeleid. Nu doet hij wat hij bij Leefbaar Rotterdam niet mocht: hij onderhoudt intensieve contacten met Filip Dewinter van het Vlaams Blok en groeperingen als de Italiaanse Lega Nord, maar ook met Nederlandse bewegingen als de Nieuwe Nationale Partij (NNP).

NieuwRechts is groeiende. In ruim een half jaar heeft Smit een netwerk van 150 zeer actieve vrijwilligers om zich heen verzameld, waaronder veel ontevreden LPF'ers. Zijn website behoort tot de best bezochte politieke sites van Nederland.

De antifascistische onderzoeksgroep Kafka maakt zich grote zorgen: Volgens hen legt Smit de brug van het Fortuynisme naar extreem-rechts. Michiel Smit ziet dat anders: "Nieuwrechts is een duidelijke rechts-radicale volkspartij. Een partij van de gewone man in de straat die wel weer iemand wil horen zeggen wat hij denkt. Geloof me, daar is enorme behoefte aan."