LPF: Verbod op religieuze uiting ambtenaren

De LPF-fractie in de Tweede Kamer wil met een initiatiefwetsvoorstel komen waarmee het voor werknemers in overheidsdienst verboden wordt zichtbaar uitingen van een religie te dragen. Niet alleen hoofddoeken zijn dan voor ambtenaren taboe maar ook keppeltjes, tulbanden en kruizen.

Volgens LPF-Kamerlid Joost Eerdmans is een verbod in lijn met de scheiding van kerk en staat: ''De overheid moet een duidelijke streep trekken bij uitingen van geloofsovertuiging. Dat past bovendien in de discussie die gaande is over de integriteit van de overheid. Een ambtenaar vertegenwoordigt het algemeen belang en moet dat niet vermengen met een privť-zaak als het geloof. De overheid moet boven alle twijfel verheven zijn''.

Het verbod zou alleen moeten gelden voor zichtbare uitingen. Een kruis aan een ketting onder de kleding mag wel.