Blowen kan hersenstructuur veranderen

Daaniejelluh en VeiligGlijden hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een onderzoek dat in Duitsland aan de universiteit van Bremen is gedaan wijst uit dat het roken van cannabisproducten niet zonder gevaar is: het kan leiden tot veranderingen in de structuur van de hersenen en persoonlijkheidsstoornissen. Vooral bij pubers kan blowen ernstige schadelijke langetermijneffecten hebben.

Het roken van marihuana of hasj kan bovendien een factor zijn bij schizofrenie. Volgens de onderzoekers versterkt veelvuldig blowen namelijk de symptomen van schizofrenie en bespoedigt het waarschijnlijk de doorbraak van de ziekte. Of blowen bij gezonde mensen, die geen aanleg hebben voor schizofrenie, tot de ziekte kan leiden is niet duidelijk.

Uit proeven op ratten werd duidelijk dat blowen óók tot permanente schade aan het geheugen kan leiden.

De nadelige effecten van hasj en wiet op de intellectuele vermogens van gebruikers zijn tot bijna drie maanden na gebruik nog meetbaar.

White Widow wiet