Onderzoek naar illegale ledenwerving BNN

Roel's Weblog, KabouterSmikkel, ViMh en hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het Commissariaat voor de Media gaat onderzoeken of BNN op een foutieve manier leden heeft geworven op een onderwijsbeurs in Utrecht. Daar zou de omroep volgens het NRC Handelsblad gratis lidmaatschappen hebben gegeven aan 7000 jongeren. Het lidmaatschapsgeld van 5,73 euro zou door door de eigenaar van het Hilversumse pand van BNN zijn betaald. Met name dat laatste is niet toegestaan. Ieder lid moet persoonlijk lid worden en dient zijn/haar lidmaatschapsgeld persoonlijk te betalen. BNN moet in 2004 150.000 leden hebben om voort te kunnen bestaan.

BNN reageerde vanavond woedend op de actie van het NRC. Ze geeft toe dat er tijdens de Studie Beurs in Utrecht van afgelopen week gratis lidmaatschappen zijn weg gegeven. Maar dat ging volgens de omroep volledig volgens de regels. "De betaling voor het eerste jaar werd door een derde op zich genomen. De bezoekers die de omroep wilden steunen zetten hun handtekening onder een positieve wilsverklaring, tekenden daarnaast een machtiging dat hun lidmaatschapsgeld voor het eerste jaar door Studie Beurs werd voldaan en waren op de hoogte dat het lidmaatschap tot wederopzegging werd afgesloten. Exact volgens de voorwaarden die aan een dergelijke constructie worden gesteld en die de Mediawet als zodanig omschrijft", schrijft BNN in een persbericht. De omroep is dan ook zonder twijfel van mening zich integer en transparant te hebben opgesteld: naar de geworven leden, de pers en het Commissariaat voor de Media. BNN is er van overtuigd dat zij, in haar strijd om voldoende leden te halen, de ruimte heeft genomen die de Mediawet en het Memorie van antwoord biedt.

Mocht BNN de leden inderdaad illegaal geworven hebben dat gaan de nieuwe leden niet meetellen. Dat is de enige sanctie die het Commissariaat kan opleggen. Een geldboete bijvoorbeeld legt de mediawaakhond niet op.

Overigens staat in de Mediawet niet met zoveel woorden beschreven dat gratis ronselen van leden niet mag.

Legaal BNN-lid worden kan overigens via deze link.