Vrouw geweigerd als clublid

Kenner had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een vrouw uit Friesland wenste in navolging van haar man lid te worden van een modelbouwclub, maar dat werd haar geweigerd, enkel omdat zij vrouw is. Vrouwen zijn slechts welkom "...om hand en spandiensten te verrichten, om achter de bar te staan, schoon te maken en op open dagen van de club mogen ze met hun echtgenoten meekomen", zo meldde de vereniging. Zij heeft zich daarna toch als lid kunnen aanmelden, simpelweg door zich aan te melden via de internet-site van de vereniging, maar dat pikte de vereniging niet. Nu wordt zij op alle manieren gepest tijdens de clubbijeenkomsten, om haar het bezoek te ontmoedigen.

De vrouw maakte de hele zaak aanhangig bij het TV programma Ook dat nog, die de zaak op hun beurt weer voorlegde aan het Meldpunt Discriminatie Leeuwarden (MDL). En wat te verwachten was blijkt: de vereniging heeft geen poot om op te staan.

Op zich is het binnen de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) wel mogelijk om (groepen) mensen in verenigingsverband uit te sluiten van deelname, maar dan moet dat vooraf zijn aangemeld bij de Commissie Gelijke Behandeling en vast zijn gelegd in de statuten van de vereniging. De vereniging -die al 25 jaar actief is- heeft hier volgend het MDL nooit aan voldaan.

De vrouw heeft zich inmiddels steun gevonden, doordat een tweede vrouw zich als lid heeft aangemeld. En volgens Ook dat nog kan dat ook nog steeds, via de verenigings-site.