Rechter weigerde sluier in rechtszaal

De 19-jarige vrouw S. Vrijburg uit Zwolle gaat een klacht indienen tegen de rechtbank uit haar woonplaats omdat een rechter weigerde haar toegang te verlenen met een niqaab aan. De tot de islam bekeerde Nederlandse mocht van de rechter niet gesluierd verschijnen, omdat hij het van belang achtte dat hij haar gelaatsuitdrukking kon zien.

De vrouw stond voor de rechter in een zaak om een omgangsregeling voor haar 4-jarige zoontje met haar islamitische ex-vriend. Vrijburg weigerde die omgang waardoor de ex-vriend zich tot de rechter wendde.


Vrijburg noemt de beslissing van de rechter belachelijk en discriminerend: ''Ik kan me op zich voorstellen dat het belangrijk is mijn gelaatsuitdrukking te zien. Maar hij wordt er echt niet minder van als ik mijn niqaab omlaat, want ik praat gewoon Nederlands. Voor mij heeft het echter wel gevolgen. Als ik mijn gezicht laat zien, bega ik een doodzonde''. De jonge vrouw is ook van plan een klacht in te dienen bij de commissie Gelijke Behandeling.

Overigens verloor Vrijburg de zaak tegen haar ex, waardoor die nu iedere zondag zijn zoontje mag zien. Ze gaat in hoger beroep omdat ze tijdens de rechtszaak niet aanwezig mocht zijn en niet het woord mocht voeren. Ze wilde namelijk alleen totaal gesluierd de rechtszaal betreden.