Veel dinosaurussporen gevonden in Portugal

NuX_NuFF wist het volgende te melden via de newssubmit:

Langs de westkust van Portugal zijn rond de 130 gefossiliseerde voetsporen van dinosaurussen gevonden. De voetsporen bevinden zich zo'n 80 kilometer ten noorden van de hoofdstad Lissabon en dateren uit het late Jura-tijdperk. Ze werden in augustus ontdekt door een bewoner van het gebied, die het Lourinhamuseum inschakelde. Het museum, dat al opgravingen in het gebied verrichtte, zette daarop een team archeologen en paleontologen in om de sporen te onderzoeken.

De curator van het Lourinhamuseum, Octavio Mateus, spreekt van een zeer belangrijke vondst. In de afgelopen jaren zijn langs de Atlantische kust in Portugal al meer dinosaurusfossielen gevonden, waaronder een dinosaurusnest met meer dan honderd gefossiliseerde eieren.