'Politieagent voelt zich steeds onveiliger'

Door het toenemende geweld in de samenleving voelen politieagenten zich steeds onveiliger. Dit baart de agenten zorgen. Deze conclusies kunnen getrokken worden uit een onderzoek van de Nederlandse Politie Academie (NPA).

De NPA interviewde voor het onderzoek 553 agenten in vier korpsen. Daaruit blijkt onder meer dat politieagenten de trainingen, die ze krijgen in vecht- en zelfverdedigingstechnieken, onvoldoende vinden. Zo zouden met name de oudere agenten liever een straatje omlopen dan dat ze in moeten ingrijpen. Ook adviseerden de ondervraagen om betere training te geven om meer zelfvertrouwen op te bouwen.

De ondervraagde agenten werken bij het korps Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Drenthe en Noord-Holland Noord. Opvallend is dat niet alleen de grote korpsen, maar ook agenten bij de kleinere korpsen zich zorgen maken over geweld. Dit terwijl ze met aanzienlijk minder geweld te maken krijgen dan hun collega's in de grote steden.

De ondervraagde agenten vinden dat het geweld tegen hen de laatste jaren is toegenomen. De onderzoekers konden hiervan echter geen bewijs in de interne politierapporten vinden. Daarnaast ervaren de agenten de algemene sfeer als steeds grimmiger. Uit onderzoek blijkt dat een agent gemiddeld n twee keer per jaar te maken krijgt met geweld.

Verder vonden de ondervraagden dat de conditie van de vergrijzende korpsen niet genoeg op peil is. Het ontwikkelen en bijhouden van fysieke vaardigheden zou teveel aan de agenten zelf worden overgelaten.