Verbod op neef - nicht huwelijk bepleit

Integratiedeskundige Jan Beerenhout vindt dat er weer een verbod op huwelijken tussen neven en nichten moet komen. Dit omdat binnen Turkse en Marokkaanse kring op vrij grote schaal getrouwd wordt binnen de familie. En dat soort huwelijken, consanguiniteit genaamd, maakt de kans op het krijgen van gehandicapte kinderen aanmerkelijk groter.

Beerenhout pleit voor een verbod omdat het onbegonnen werk is om allochtonen via voorlichting te wijzen op de gevaren van huwelijken binnen families. Vorig jaar stelde de hoogleraar Tom Schulpen dat door consanguiniteit de sterfte onder kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst tweemaal zo hoog is als onder autochtone Nederlanders.

Staatssecretaris Clemence Ross (Volksgezondheid) zei eerder in de Tweede Kamer dat tussen de 20 en 30% van de sterftegevallen in Turkse en Marokkaanse kring wordt veroorzaakt door aangeboren afwijkingen als gevolg van huwelijken tussen neven en nichten.

Overigens was het tot 1970 in Nederland verboden om met je neef of nicht te trouwen. Dat verbod werd afgeschaft omdat er nauwelijks nog kinderen uit voortkwamen en wanneer dat wel het geval was, risico's vooraf waren uitgesloten. Onlangs heeft Denemarken de regels rond allochtone huwelijken aangescherpt. Daar is het nu verboden een huwelijkspartner die familie is, uit het buitenland te halen, tenzij de partners kunnen aantonen dat ze vrijwillig trouwen.

Beerenhout houdt zich op verzoek van de Amsterdamse wethouder van Integratie, Rob Oudkerk, bezig met de problematiek.