'Gratis OV voor Amsterdamse ouderen'

"Er moet gratis openbaar vervoer voor ouderen komen in Amsterdam." Dat zeggen de ouderenbonden in Amsterdam. Door voor de ouderen het openbaar vervoer gratis te maken, worden senioren gestimuleerd om te blijven deelnemen aan de samenleving.

Tevens doen de ouderenbonden een dringend beroep op het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad: ze willen dat de koopkracht van 65-plussers verbeterd wordt. Om dat te realiseren dachten de bonden onder andere aan gratis vervoer voor ouderen.

De bonden vinden dat de ouderen in Amsterdam onevenredig zwaar getroffen worden, vooral degenen met een minimuminkomen. Uit onderzoek blijkt dat Amsterdam de laatste tijd flink duurder is geworden.