EU-top verloopt stroef: Spanje ligt dwars

Knilessew had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Italiaanse premier Berlusconi heeft bij de opening van de EU-top over de Europese grondwet de lidstaten opgeroepen hun nationale eigenbelang in het belang van de Europese eenheid opzij te zetten. Met name Spanje liet echter blijken dat het nog wel wat eisen heeft voordat het akkoord gaat.

Premier Aznar noemde de voorgestelde stemprocedure bij meerderheidsbesluiten onaanvaardbaar. Volgens de concept-grondwet zijn besluiten geldig als ze worden genomen door een meerderheid van landen die samen minimaal zestig procent van de Europese bevolking vertegenwoordigen. Voor Spanje is dat een aanzienlijke verslechtering van de stemverhouding die in 2000 is vastgelegd in Nice. Volgens die regeling heeft de Spaanse stem bijna evenveel gewicht als die van de echt grote landen.

Ook Polen houdt vast aan 'Nice'. Een Poolse vertegenwoordiger sloot zelfs uit dat zijn land zich erbij neerlegt dat getornd wordt aan het omstreden verdrag van Nice.

Spanje ligt ook dwars bij een tweede heikele kwestie: die van de samenstelling van de Europese Commissie. Spanje en negen andere landen eisen dat ze een vaste commissaris met stemrecht houden. Volgens de concept-grondwet krijgen echter slechts vijftien commissarissen stemrecht. De andere tien mogen alleen meepraten.