Eerwraak veel groter probleem dan gedacht

DropDead had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Eerwraak komt in Nederland veel vaker voor dan wordt gedacht. Volgens eerwraakonderzoeker Sezai Aydogan worden moorden uit eerwraak in Nederland namelijk vaak niet als zodanig herkend en gemeld. De onderzoeker bepleitte in juli van dit jaar al meer onderzoek naar het fenomeen eerwraak.

Eerwraak komt voort uit een schaamtecultuur. De Turkse organisaties hebben de eer- en schaamtecultuur recentelijk laten onderzoeken onder Turken in Duitsland, Nederland en Turkije. Uit dat onderzoek, uitgevoerd door Erdan Gezik onder supervisie van het Pompe Instituut, blijkt dat er weinig verschil in opvattingen is tussen de verschillende Turkse gemeenschappen. Bovendien hebben veel jongeren, ook tweede- en derde generatie, dezelfde opvattingen als hun ouders.

Zeki Arslan, directeur van de Turkse Samenwerkende Organisaties te Overijssel (STO) : ''We hebben een grote inschattingsfout gemaakt door aan te nemen dat de verblijfsduur van Turken in Europa een cultuuromslag teweeg zou brengen, dat op een andere manier zou worden geoordeeld over eer. Helaas, het traditionele denken is nog springlevend''.

Turkse jongeren in Nederland en Duitsland gaan uit, hebben seksuele avontuurtjes en liegen daarover tegen hun ouders. Dat doen hun generatiegenoten in Turkije ook, vooral in de steden. Wie openlijk over de schreef gaat en daarmee de namus (eer van de familie) aantast, moet worden gestraft. Regelmatig mondt de straf uit in moord, maar vaak ook in mishandelingen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, wordt eerwraak in Turkije ook niet zwaar bestraft. Onderzoeker C. van Eck, die twee jaar geleden promoveerde op eerwraak onder Turken, zegt dat in Turkije mannen die uit eerwraak een vrouwelijk familielid vermoorden, vaak slechts twee jaar cel krijgen. Daders kunnen zich beroepen op artikel 51, een wetsartikel dat 'hevige droefheid of provocatie' als verzachtende omstandigheid aanvoert. En in Turkije hoeven veroordeelden maar de helft van hun straf uit te zitten.

Arslan noemt het ook onbegrijpelijk dat de Nederlandse (en Europese) politiek nog zo weinig aan de schaamtecultuur en bijbehorende eerwraak heeft gedaan ''De wereld protesteert als in Nigeria een overspelige vrouw dreigt te worden gestenigd. Tientallen overspelige Turkse vrouwen worden vermoord, daar hoor je bijna niemand over''.

Arslan hoopt dat minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie eerwraak definitief op de politieke agenda gaat zetten. ''De overheid kan toch niet toestaan dat in Nederland vrouwen eerloos worden afgeslacht door hun mannen, vaders of broers''.

Minister Verdonk kondigde eerder deze week in de Kamer al aan eerwraak onacceptabel te vinden.