VVD wil moskeeŽn kunnen sluiten

De VVD heeft gisteren aangekondigd met een wetsvoorstel te willen komen, dat sluiting van moskeeŽn die de rechtsorde in gevaar brengen mogelijk maakt. Volgens VVD-Kamerlid Geert Wilders gaat het om het soort moskeeŽn zoals die recentelijk in opspraak zijn geraakt; bijvoorbeeld de Al Fourgaan moskee in Eindhoven en de Arrahmane en El Tawheed moskeeŽn in Amsterdam.

Wanneer in een moskee wordt opgeroepen tot haat tegen de westerse samenleving, er jongeren voor de de jihad worden geworven en anti-democratische uitingen worden gedaan, dan ondermijnen deze gebedshuizen de rechtsorde en moeten ze gesloten kunnen worden, aldus Wilders.

Het sluiten van moskeeŽn kan volgens de VVD mogelijk worden door een eind te maken aan de uitzonderingspositie die kerkgenootschappen in de wet hebben. Instellingen en organisaties die de rechtsorde bedreigen kunnen volgens die wet verboden worden, maar Kerkgenootschappen worden daar nu van uitgezonderd. Door die uitzondering op te heffen kunnen Kerkgenootschappen (dus ook moskeeŽn) in de toekomst wťl verboden en/of gesloten worden. Volgens Wilders is die wet ook nooit bedoeld geweest voor moskeeŽn, want die waren er niet in Nederland toen zij gemaakt werd.

De VVD kreeg steun in de Kamer van de LPF en van GroenLinks. Het CDA wil zich eerst nader beramen. Binnenkort zal de VVD met een initiatief-wetsvoorstel komen.

Minister Donner van Justitie zegt dat hij nu niets kan ondernemen tegen moskeeŽn, zolang er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Donner zei gisteren reeds na te denken over mogelijkheid in een eerder stadium tegen moskeeŽn op te treden. Maar zo zei Donner, er is onderscheid tussen dreiging van terrorisme en extremistische uitingen. ,,Tegen extremisme is weinig te ondernemen, preventief optreden kan alleen bij dreiging van terrorisme. Extremistische uitingen vallen binnen de huidige wetgeving onder de vrijheid van meningsuiting. Zonder aantoonbare strafbare feiten zijn er weinig aanknopingspunten om hiertegen te kunnen optreden''.