Eén op acht jongeren gewapend op pad

In Limburg loopt één op de acht jongeren met een wapen op zak. Verder gaf 60 procent van de jongeren onder de 25 jaar toe dat ze zich wel eens schuldig maken aan vandalisme. De jongeren zeggen dat gedrag normaal te vinden. Dit alles, resultaten van een onderzoek door de Provinciale Bestuurscommissie Onderzoek en Ontwikkeling, staat in de nota 'Jong zijn in Limburg' van de provincie. De conclusies van dit onderzoek zullen door de Gedeputeerde Staten binnenkort als één van de belangrijkste bouwstenen voor het provinciaal beleid gebruikt worden.

Cijfers

De onderzochte groep, Limburgse jongeren tot 25 jaar, bestaat uit 322.000 mensen. Bij de 60% die zich wel eens schuldig maakt aan vandalisme en geweld, gaat het meestal om lichte vergrijpen. Denk daarbij aan openbare dronkenschap, zwartrijden in het openbaar vervoer, snelheidsovertredingen, wildplassen, gebruik van softdrugs en het verwisselen van prijsjes in winkels.

Ook sommige zware delicten scoren hoog, zoals bedreiging en intimidatie (14%), mishandeling (11%), vechtpartijen (10%) en wapenbezit (12%). Uit dat laatste cijfer is te concluderen dat ongeveer 39.000 Limburgse jongeren met een wapen rondlopen. Er is niet verder onderzocht om welke wapens het gaat.

Volgens het onderzoek zijn de 'delictplegers' vaak de iets oudere jeugd. Het zijn vaker jongens dan meisjes en vaker allochtonen. Verder zijn het vaak jongeren die onder andere sneller van school af zijn, gescheiden ouders hebben, meer alcohol en softdrugs gebruiken en veel tijd doorbrengen in vriendengroepen.

Reacties

G. van den Heuvel, bijzonder hoogleraar criminologie aan de Universiteit Maastricht, vindt het wapenbezit erg veel. "Het gegeven an sich is net iets te vaag voor wetenschappelijke conclusies, dan moet je verder onderzoeken om welke wapens het gaat. Maar het lijkt me een zorgwekkende situatie."

Gedeputeerde O. Wolfs, voor de PvdA verantwoordelijk voor jeugdbeleid, liet weten dat ze erg geschrokken is van de cijfers. "Onacceptabel. Zowel het wapenbezit als het percentage crimineel gedrag is schrikbarend hoog."