Homoleraren hebben last van collega's en leerlingen

choppa had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Homoseksuele leraren krijgen vaker van collega's en leerlingen spottende opmerkingen te horen over hun privé-leven dan heteroseksuele collega's. Dat blijkt uit een donderdag verschenen onderzoek 'Beter voor de klas, beter voor de school'.

Met name op vmbo-scholen worden homodocenten het meest gehinderd. Dit kan te wijten zijn aan duidelijke regels over omgangsvormen en wat heet "een gericht diversiteitsbeleid". Op scholen waar deze wel aanwezig zijn wordt homoseksueel onderwijspersoneel aanmerkelijk minder vaak gediscrimineerd.

Vijftien procent van de homoseksuele werknemers in het onderwijs praten nooit over hun geaardheid. Biseksuelen blijken daarover helemaal niet te spreken. Docenten die wel toegegeven hebben niet-heteroseksueel te zijn ervaren het toch nog als bijna onmogelijk om er in de klas over te praten. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van onderwijsbond AOb, het onderwijsadviesbureau APS en de homobelangenorganisatie COC.

Tevens vinden zij dat hun 'gezagsrol' in de klas nogal eens belemmerd wordt door de houding van de leerlingen tegenover hun seksuele voorkeur. Twaalf procent van de mannen en vier procent van de vrouwen antwoordt dat ze wegens hun seksuele aard wel eens voor een baan in het onderwijs zijn geweigerd.