"Friezen zijn te aardig voor asielzoekers"

De Friese bevolking en een aantal instellingen in die provincie zouden minder snel moeten opkomen voor asielzoekers, die uitgeprocedeerd zijn. Deze uitspraak is afkomstig van Vluchtelingenwerk Fryslân en de opvangorganisatie Respons.

Nu is het nog zo dat schrijnende gevallen in Friesland vaak op massale steun van de bevolking en organisaties kunnen terugvallen. De organisaties vinden dat daarbij de realiteit uit oog verloren gaat. "Als er geen legale basis is, kunnen we weinig doen" , aldus de organisaties

Beide organisaties hebben nu de handen ineen geslagen. Ze zijn van plan om een kenniscentrum op te zetten, waar getoetst kan worden of het zin heeft om voor de betrokken illegalen actie te voeren.