Vaticaan: 'meisjes uit kinderkoren weren'

Het Vaticaan zal tegen het einde van dit jaar een nieuwe lijst met verbodsbepalingen publiceren. Volgens het katholieke Italiaanse maandblad Jťsus zou het Vaticaan daarbij onder andere meisjes willen verbieden om te zingen in kerkkinderkoren.

Het Vaticaan bracht in 1987 al eens een voorschrift tegen het gebruik van meisjes als misdienaar in omloop. Die bepaling werd echter weer teruggedraaid nadat deze in de praktijk niet voldoende werd opgevolgd.

Het Vaticaan stoomt volgens Jťsus een lijst van 37 nieuwe verboden klaar. Op de lijst staan ook bepalingen over het applaus tijdens de kerkdiensten of de lectuur van teksten die niet uit de bijbel komen. Het Vaticaan zou ook de gemeenschappelijke erediensten met bijvoorbeeld protestantse priesters strenger willen aanpakken.

Het document met verbodsbepalingen, dat door paus Johannes Paulus II vorig jaar was aangekondigd in zijn encycliek over de eucharistieviering, is opgemaakt door experts van de Vaticaanse congregaties en zal gepubliceerd worden tegen het einde van dit jaar of begin 2004.