Bush: Oorlog Irak was gerechtvaardigd

Irak De Amerikaanse president Bush heeft in een speech de lidstaten van de VN opgeroepen hun meningsverschillen over de kwestie-Irak achter zich te laten en een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van Irak.

Bush ziet vooral een "grotere rol" voor de volkerenorganisatie bij het opstellen van een grondwet en het voorbereiden van vrije verkiezingen. Volgens hem moet het tempo van de overgang zijn afgestemd op de behoeften van het Iraakse volk.

"Het proces moet ordelijk en democratisch verlopen, en niet worden vertraagd of overhaast door andere partijen," aldus Bush. Met name Frankrijk en Duitsland dringen aan op een versnelde overgang naar volledig Iraakse zelfbestuur.

De Duitse bondskanselier Schröder sprak zich vandaag voor het eerst openlijk uit voor een snelle machtsoverdracht aan een burgerregering in Irak. Volgens Schröder moet de machtsoverdracht in een aantal maanden geregeld zijn.

Bush hamerde in zijn speech opnieuw op een niet aflatende strijd tegen internationaal terrorisme. In deze strijd is er volgens het Amerikaanse staatshoofd geen "neutrale grond". Er is een groep die de orde zoekt en er is een groep die voor chaos kiest, aldus de Amerikaanse president.

Hij riep ook op tot het aannemen van een nieuwe resolutie door de Veiligheidsraad tegen de verspreiding van massavernietigingswapens in de wereld. Bush drong onder meer aan op striktere exportcontroles. Hij sprak ook van het internationaal strafbaar stellen van de verspreiding van massavernietigingswapens.

Geïnteresseerden kunnen hier de hele speech nalezen.