CDA-achterban heeft weinig vertrouwen in kabinet

Levitation had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De achterban van het CDA, de grootste partij in het kabinet, vindt dat Balkenende 2 geen goede regering voor Nederland is. Verder hebben de christendemocraten weinig vertrouwen in economisch herstel in 2004 en vinden ze de gezondheidszorg een chaos. De achterban van de VVD en D66, de andere twee regeringspartijen, heeft meer vertrouwen in het beleid van het huidige kabinet. Dit alles blijkt uit een onderzoek van NFO Trendbox.

De conclusie van het onderzoek is dat de gemiddelde CDA-stemmer vindt dat zijn/haar hang naar zorg, zekerheid en ordelijkheid niet duidelijk naar voren komen in het huidige beleid. Slechts ťťn op de vijf Nederlanders verwacht in 2004 een opleving van de Nederlandse economie. De mensen die dat verwachten zitten qua politieke oriŽntatie tussen VVD, D66 en de PvdA in, mensen die bij de vorige verkiezingen CDA stemden zijn in die groep nauwelijks te vinden.

Eťn op de vier vindt kabinet goed voor Nederland

Ongeveer 60 procent van de ondervraagden vond de kwaliteit van de gezondheidszorg redelijk. Dat waren vooral mensen uit het politieke midden (tussen CDA en D66), maar het was zeker geen duidelijke opvatting van de CDA-stemmers. Op de laatste en meest algemene vraag, "is dit kabinet goed voor Nederland?", antwoordde ongeveer een vierde van de ondervraagden met ja. De mensen die het met die stelling eens waren, zijn vooral mensen die onafhankelijk en op eigen verantwoordelijkheden ingesteld zijn, voornamelijk uit de achterban van D66 maar in mindere mate ook van de VVD en PvdA.